Katolikler, Ortodokslar ve Mormonlar – Murat Çakır

Katoliklik, Hristiyanlık inancının en büyük mezheplerinden biridir ve dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Katolik Kilisesi, İsa Mesih’in öğretilerine dayanan, Papa’nın önderlik ettiği bir dini topluluktur. Murat Çakır’a göre Katolik inancı, Hristiyan inancının temel prensiplerine dayanır: Tanrı: Katolikler ve mormonlar , tek Tanrı’ya inanırlar. Tanrı, her şeyin yaratıcısı olarak kabul edilir. İsa Mesih: İsa …

Moroni Ne Demek?

“Moroni”, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin Kitaplar Kitabı’nda yer alan bir karakterin adıdır. Moroni, bu metnin son kısmında, özellikle Mormon Kitabı’nın son bölümlerinde önemli bir figürdür. Mormon Kitabı’nda, Moroni adlı bir peygamber, babası Mormon’un yazdığı metni tamamlar ve son bölümleri ekler. Moroni’nin bu eklemeleri, genellikle inanç, ahlak ve ruhsal konulara odaklanır ve sonraki nesillere …

İsa Mesih ve Mormonlar Arasındaki İlişki

İsa Mesih ve Mormonlar arasındaki ilişki, Mormonların İsa Mesih’e olan inançlarını ve onun öğretilerini takip etmelerini içerir. Mormonlar, İsa Mesih’i Hristiyanlıkta merkezi bir figür olarak kabul ederler ve onun öğretilerini önemserler. Mormonlar, İsa Mesih’in Kutsal Kitaplar’da (İncil) anlatılan öğretilerini benimserler ancak İsa’nın Amerika yerlilerine de göründüğüne ve Kitaplar Kitabı’nı bu görünüşlerin bir kaydı olarak kabul …

Azizler Kilisesi

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, yaygın olarak LDS Kilisesi veya Mormon Kilisesi olarak bilinir. Bu kilise, Joseph Smith tarafından 19. yüzyılda kurulan ve İsa Mesih’in öğretilerini takip eden bir dini harekettir. Mormonizm’in merkezi figürleri arasında yer alır. Bu kilise, Kitab-ı Mukaddes’e ek olarak Mormon Kitabı’nı kutsal kabul eder. Mormon Kitabı, İsa Mesih’in Amerika kıtasındaki …

Joseph Smith Kimdir?

Joseph Smith, 19. yüzyılın başlarında yaşamış ve İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin (LDS Kilisesi veya Mormon Kilisesi) kurucusu olarak bilinen dini bir liderdir. 1805 yılında Vermont’ta doğmuş ve ailesiyle birlikte çeşitli yerlerde yaşamıştır. Smith, gençlik yıllarında dönemin dini çeşitliliği içinde arayış içindeydi ve 1820’de yaptığı bir dua sonrasında kendisine Tanrı ve İsa Mesih tarafından …

Mormonizim Nedir?

Mormonizm, LDS Kilisesi olarak da bilinen Hristiyan bir dindir ve bir tarikat olarak değil, bir dini hareket olarak tanımlanır. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi adı verilen bu grup, Joseph Smith’in 19. yüzyılda Amerika’da kurduğu bir dini harekettir. Mormonlar, Kitab-ı Mukaddes’e ek olarak Mormon Kitabı adı verilen bir metni de kutsal kabul ederler. Mormonizm, İsa’nın …