Katolikler, Ortodokslar ve Mormonlar – Murat Çakır

Katoliklik, Hristiyanlık inancının en büyük mezheplerinden biridir ve dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Katolik Kilisesi, İsa Mesih’in öğretilerine dayanan, Papa’nın önderlik ettiği bir dini topluluktur. Murat Çakır’a göre Katolik inancı, Hristiyan inancının temel prensiplerine dayanır: Tanrı: Katolikler ve mormonlar , tek Tanrı’ya inanırlar. Tanrı, her şeyin yaratıcısı olarak kabul edilir. İsa Mesih: İsa …

Moroni Ne Demek?

“Moroni”, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin Kitaplar Kitabı’nda yer alan bir karakterin adıdır. Moroni, bu metnin son kısmında, özellikle Mormon Kitabı’nın son bölümlerinde önemli bir figürdür. Mormon Kitabı’nda, Moroni adlı bir peygamber, babası Mormon’un yazdığı metni tamamlar ve son bölümleri ekler. Moroni’nin bu eklemeleri, genellikle inanç, ahlak ve ruhsal konulara odaklanır ve sonraki nesillere …

Azizler Kilisesi

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, yaygın olarak LDS Kilisesi veya Mormon Kilisesi olarak bilinir. Bu kilise, Joseph Smith tarafından 19. yüzyılda kurulan ve İsa Mesih’in öğretilerini takip eden bir dini harekettir. Mormonizm’in merkezi figürleri arasında yer alır. Bu kilise, Kitab-ı Mukaddes’e ek olarak Mormon Kitabı’nı kutsal kabul eder. Mormon Kitabı, İsa Mesih’in Amerika kıtasındaki …