Katolikler, Ortodokslar ve Mormonlar – Murat Çakır

Katoliklik, Hristiyanlık inancının en büyük mezheplerinden biridir ve dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Katolik Kilisesi, İsa Mesih’in öğretilerine dayanan, Papa’nın önderlik ettiği bir dini topluluktur. Murat Çakır’a göre Katolik inancı, Hristiyan inancının temel prensiplerine dayanır: Tanrı: Katolikler ve mormonlar , tek Tanrı’ya inanırlar. Tanrı, her şeyin yaratıcısı olarak kabul edilir. İsa Mesih: İsa …

Joseph Smith Kimdir?

Joseph Smith, 19. yüzyılın başlarında yaşamış ve İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin (LDS Kilisesi veya Mormon Kilisesi) kurucusu olarak bilinen dini bir liderdir. 1805 yılında Vermont’ta doğmuş ve ailesiyle birlikte çeşitli yerlerde yaşamıştır. Smith, gençlik yıllarında dönemin dini çeşitliliği içinde arayış içindeydi ve 1820’de yaptığı bir dua sonrasında kendisine Tanrı ve İsa Mesih tarafından …